اخلاق به مثابه قدرت نرم با رویکرد اسلامی
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه علوم سیاسی شماه 57- دانشگاه باقرالعلوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: مقاله حاضر با فرض نمودن و تاکید بر اخلاق به عنوان یکی از ابعاد بنیادین قدرت نرم در پی توضیح و تبین این حقیقت است که فرهنگ غنی اسلام با ظرفیت هایی که در ایجاد قدرت نرم و اخلاق به عنوان یک عامل ایجابی سیاست دارد، می تواند دیگران را جذب سازد و به عنوان یک عامل سلبی از نفوذ و رخنه هر گونه فرهنگ بیگانه و یا سلطه آنها جلوگیری نماید. جایگاه اخلاق در قدرت نرم "سیاست اسلامی" که بدین طریق تبین می گردد کاستی های موجود در نظریه های سیاسی سکولار ناشی از عدم توجه به خدا محوری و اخلاق دینی را برطرف می سازد. سؤال اصلی نوشتار پیش رو بدین نحو ارائه می گردد: جایگاه و نقش اخلاق در تولید و گسترش قدرت و سیاست در اسلام چیست؟ فرضیه ی این نوشتار: منشأ قدرت از منظر اسلام الهی است که بر مؤلفه هایی مانند توحید، عدالت و اخلاق استوار گردیده است و این امر سبب حاکم نمودن اخلاق بر قدرت و سیاست در اسلام می باشد. در این مقاله با بکار گیری روش توضیحی تبینی و با استناد بر منابع اسلامی در پی پاسخ به سئوال اصلی و آزمون فرضیه آن می باشیم. مقاله پیش رو علاوه بر مقدمه از سه قسمت و یک نتیجه گیری نهایی تشکیل شده است. در این مقاله ابتدا مفهوم متعالی قدرت و سیاست در شکل قدرت نرم تبین می گردد تا سپس مبانی و اصول قدرت نرم در نگاه اسلام بررسی شود. پس از آن نقش و جایگاه اخلاق در قدرت نرم و سیاست در اسلام مطالعه می شود.